Αυτές είναι οι δύο νέες προκηρύξεις μονίμων – ΑΣΕΠ

Στο “βατήρα εκκίνησης” βρίσκονται από το ΑΣΕΠ δύο νέες προκηρύξεις μονίμων. 

Πρόκειται για τους διαγωνισμούς:

  • 1Κ/2021
  • 1Ε/2021

1Κ/2021

Η πρώτη προκήρυξη μονίμων, μέσω ΑΣΕΠ, για το 2021 αφορά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 68 μόνιμοι στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ).

Πρόκειται για το διαγωνισμό 1Κ/2021 στον οποίο συμμετέχουν 60 τίτλοι σπουδών από υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 1 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

1Ε/2021

Νέα προκήρυξη στάλθηκε προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

Πρόκειται για τον διαγωνισμό 1Ε/2021 που αφορά στην πρόσληψη 16 θέσεων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σημειώστε το γνωστικό αντικείμενο -εξειδίκευση και κλάδο:

  • Μηχανικών 
  • Νομικών
  • Οικονομολόγων
  • Πληροφορικής
  • Στατιστικολόγων
  • Χημικών, Βιολόγων, Γεωτεχνικών, Περιβαλλοντολόγων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις από τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Πηγή https://workenter.gr/

(Visited 122 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *