Προσεχώς στο ΕΚ: Ανάκαμψη της ΕΕ, εμβόλια COVID-19, βιώσιμος τουρισμός

Οι ευρωβουλευτές συζητούν για την κρίση του κορονοϊού με τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, για την παραγωγή εμβολίων και ψηφίζουν τη στρατηγική της ΕΕ για τον τουρισμό.

Εμβόλια

Την Πέμπτη, οι επιτροπές υγείας και έρευνας εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης της παραγωγής εμβολίων για τον COVID-19 και τη βελτίωση της διανομής τουςμε εκπροσώπους της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Την Τετάρτη, η επιτροπή εμπορίου συζητά τα μέτρα της ΕΕ σχετικά με τη διαφάνεια και έγκριση εξαγωγών των εμβολίων COVID-19.

Ρίξτε μια ματιά στο χρονοδιάγραμμά μας για να μάθετε πώς η ΕΕ αντιμετωπίζει την πανδημία του κορονοϊού το 2021.

Συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίων

Τη Δευτέρα, οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ, τα υποψήφια κράτη μέλη και τα κράτη παρατηρητές συζητούν τις οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού.

Βιώσιμος τουρισμός και θαλάσσιες μεταφορές

Ο τουρισμός είναι ένας από τους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία. Την Τετάρτη, η επιτροπή μεταφορών ψηφίζει έκθεση που παροτρύνει τη λήψη μέτρων που θα καταστήσουν τον τουρισμό πιο βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Την επόμενη μέρα, η επιτροπή ψηφίζει μέτρα για πιο αποτελεσματικές και καθαρές θαλάσσιες μεταφορές

Παραπληροφόρηση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τη Δευτέρα, οι ευρωβουλευτές της ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις συζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής θέσπισης κανονισμού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Επίτροπο Τιερί Μπρετόν και εκπροσώπους του ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για τη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προστατεύοντας παράλληλα την ελευθερία της έκφρασης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Την Τρίτη, η επιτροπή βιομηχανίας, έρευνας και ενέργειας (ITRE) ψηφίζει επί έκθεσης που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα δεδομένα για τη στήριξη της ευρωπαϊκής καινοτομίας και την παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων. Την Τετάρτη, η επιτροπή εκπαίδευσης ψηφίζει προτάσεις για τη διαμόρφωση της πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση στην ΕΕ είναι προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πανδημίας, την ανάκαμψη και τις ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις.

Δικαίωμα στην άμβλωση και κράτος δικαίου στην Πολωνία

Την Τετάρτη, η επιτροπή πολιτικών ελευθεριών, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων (LIBE) και η επιτροπή δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητας των φύλων (FEMM) πραγματοποιούν ακρόαση σχετικά με τον αντίκτυπο των επιθέσεων στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία. Τον Νοέμβριο, το Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η de facto απαγόρευση των αμβλώσεων στην Πολωνία θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των γυναικών.

(Visited 26 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *