Την Τετάρτη 17/2/21 συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Μακεδονίας

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020) και του υπ’ αριθ. 33954/2-6-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, με θέματα:

1: Καθορισμός του ύψους του Ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών, στην Π.Ε. Κοζάνης

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης κ. Κωνσταντίνος Ράλλης

2: Σχέδιο Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2021

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ο κ. Γεώργιος Βαβλιάρας.

3: Έγκριση του τρόπου ανάθεσης για προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α)Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, β)των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ)των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 426.802,48 € (συμπ. Φ.Π.Α)

Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη.

4: 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (2η/2021)

Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

5: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου :

“Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019” 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

6: Τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»Προϋπολογισμού: 1.670.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

7: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Συνοπτικός διαγωνισμός), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού & αποκατάσταση λιθορριπής προστασίας θεμελίωσης γέφυρας χειμάρρου Τ.Κ. Κομνηνών» Προϋπολογισμού: 38.700,00€ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

8: Έγκριση  τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 για το έργο: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής – όρια Γρεβενών (Αρ. 30)»    Προϋπολογισμού: 398.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

9: Εγκριση τρόπου δημοπράτησης (Συνοπτικό Διαγωνισμό), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16 για το έργο: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού»    Προϋπολογισμού: 41.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

10: Τρόπος δημοπράτησης του έργου «Παράλληλα έργα αναδασμού  αγροκτήματος Κομνηνάδων  Α΄Φάση» προϋπολογισμού 200.000,00€

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

11: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του έργου: «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι», Προϋπολογισμού  1.000.000,00€. 

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

12: Έγκριση  τρόπου δημοπράτησης  του έργου της ΠΕ  Καστοριάς: «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος», Προϋπολογισμού  1.500.000,00€. 

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

13: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του  έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Αγίου Αντωνίου Δ. Καστοριάς» της Π.Ε.Καστοριάς , προϋπολογισμού 1.150.000,00€

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

14: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης  του  έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Κρανιώνας Δ. Καστοριάς» της Π.Ε. Καστοριάς, προϋπολογισμού 700.000,00€

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

15: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ   ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021 – 2022»

Εισηγήτρια: η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος η κ. Καλλιόπη Κυριακίδου.

16: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση  Η/Μ  Εγκαταστάσεων Κτιρίου  (2ος όροφος) Περιφερειακής  Ενότητας  Καστοριάς» Προϋπολογισμού 60.000,00€

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

17: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε Καστοριάς

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

18: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2020».

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

19: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 για το έργο: «Συντήρηση – βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Δήμου Βοΐου»    Προϋπολογισμού: 1.785.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

20:3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (3η/2021)

Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης η κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

21: Συζήτηση επί των τελευταίων εξελίξεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ρόλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως πυλώνας ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ευφροσύνη Ντιό

(Visited 14 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *