Χρονοδιάγραμμα: Δικαιώματα των γυναικών στην ΕΕ

Τα δικαιώματα των γυναικών έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ΕΕ … Ας δούμε μερικά από τα ορόσημα στην πορεία επίτευξης της ισότητας. Πολύ πριν να γεννηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαίοι ηγέτες έθεταν ήδη τις βάσεις για την ισότητα των φύλων. Το 1957 υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώμης. Αυτή κατέστησε την ισότητα των φύλων θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 1975 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υιοθέτησε την αρχή της ισότητας της αμοιβής για τις γυναίκες. Μετά τις πρώτες άμεσες ευρωπαϊκές εκλογές το 1979, το Κοινοβούλιο ξεκίνησε την επιλογή προέδρου του και εξέλεξε μια γυναίκα. «Κα. Veil: 192 ψήφοι» «Είναι εξαιρετική τιμή να με καλούν να υπηρετήσω ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Κατά τη δεύτερη θητεία του το 1984, το Κοινοβούλιο συνέστησε την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Το 2000 η ΕΕ δημοσίευσε τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της. Εκεί αναφέρεται ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών πρέπει να διασφαλίζεται σε όλους τους τομείς. Το 2014 οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν μια οδηγία για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και της εμπορίας ανθρώπων. «Η βία κατά των γυναικών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη μορφή διάκρισης λόγω φύλου. Πρόκειται για τη βασική αιτία της ανισότητας των φύλων». Το 2019 οι ευρωβουλευτές θέλησαν να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ με κανόνες για τη γονική άδεια, ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, και άδεια για τους φροντιστές. «Αυτό υπερβαίνει την αύξηση των δικαιωμάτων των γονέων και των φροντιστών. Θα οδηγήσει επίσης σε μεγαλύτερη ισότητα των φύλων, ώστε οι ευθύνες να μπορούν να μοιράζονται καλύτερα». Οι γυναίκες κέρδισαν το πρωτοφανές ποσοστό του 40% των εδρών στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. Με την εξάπλωση του COVID-19, οι ευρωβουλευτές τόνισαν τη δεινή θέση των γυναικών στην πανδημία. «Πρέπει να κάνουμε το Team Europe έναν φάρο ελπίδας για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλον τον κόσμο, συνώνυμο ενός πιο λαμπρού μέλλοντος στη μετά τον COVID εποχή». Το 2021 το Κοινοβούλιο ζήτησε μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και τη διασφάλιση της προστασίας τους από την ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά. «Oι γυναίκες όχι μόνο μπορούν να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε κρίση, αλλά βρίσκονται και στην πρώτη γραμμή της μελλοντικής πολιτικής. Ας κάνουμε επιτέλους τον 21ο αιώνα τον αιώνα των γυναικών». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει τώρα για μια πιο φιλόδοξη στρατηγική ισότητας των φύλων, εστιάζοντας την προσοχή στον τερματισμό της βίας λόγω φύλου και στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων, μια για πάντα

(Visited 144 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *